danef.com

NAJE Ali İhsan Tarı

Harun Şewgen

Ğulaś

Ziğehazerığer: ABX / DANEF
Kécerer: Ş'enğepsır arı (TTS)
Diyaléḱt: Ćemguy

1